PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 

Zondag 4 november 2018


Onze voorganger is mevr. Henriët Veenstra – Looms.

Vanmorgen is er in deze kerk weer een viering in de sfeer van Taizé, de oecumenische kloostergemeen-schap in Frankrijk, waar jaarlijks vele jongeren naar toe komen voor bezinning en vieren.
Wij willen vanmorgen iets van die sfeer proeven door een dienst die veel lijkt op de vieringen in Taizé. Dat betekent veel zingen, luisteren naar bijbelgedeelten, bidden en stil worden om alles op ons te laten inwerken.
De meeste teksten komen op de beamer, zeker alle liederen. Het koor is er ter ondersteuning en voor de meerstemmigheid. Het koor blijft tijdens het Taizégedeelte zitten om daarmee aan te geven dat er geen onderscheid is tussen koor- en gemeentezang. Alle zang is samenzang.
De tekst van het lied dat we zingen bij het verlaten van de kerk wordt hier in de zondagsbrief afgedrukt, zodat u de tekst kunt lezen bij het lopen. Confitemini Domino. -  quo niam bonus - Confitemini Domino. -  alleluia    (Breng dank aan de Heer, want Hij is goed)
Na de dienst is er koffiedrinken.
Het thema voor de nevendienst is: Het klopt niet meer, met als lezing: Marcus 12:18-27.
Er  is vandaag weer Jeugdkerk, met als thema 'Bijbelse liefde', liefde heeft vele gezichten.
Iedere 1e en 3e zondag is er Jeugdkerk voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Welkom! Groet, Team Jeugdkerk
 
De collecte in de dienst is bestemd voor:  Kerk in Actie, Najaarszendingsweek
Meer kansen voor inheemse bevolking. Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bijdit onderwijs betrokken. Zijverzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen.
De collecte bij de uitgang is voor de instandhouding van NOACH.
 
Meeleven
Zieken:
Uit het ziekenhuis ging naar het Meulenbelt, na een heupoperatie, mw. Jenny te Brake-Ibbenhorst. In het Meulenbelt verblijft ook nog mw. J. Hazelhorst-Niks. 
Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en onze beste wensen naar .Mw. Jenny te Brake-Ibbenhorst en naar dhr. Harm Boer. 
Denkt u ook aan de bloemenkaarten met handtekeningen in de gang?
Kroonjarigen: Afgelopen donderdag, 1 november, was mevr. A.A. Pot-Slopsema jarig.
Volgende zondag, 11 november is jarig dhr. H.J.Olsman.
90+er: Komende donderdag, 8 november, is jarig mevr. D. Visser-Kuiper.

Een goedgesprek met ogen en oren, handen en voeten.
Deze keer een wat zakelijk bericht gericht op belangrijke data voor in uw agenda, een rectificatie en een oproep voor een vacature. Ik begin deze keer bij komende woensdag, 7 november, 19.30 uur. We vieren dan een Vesper bij gelegenheid van Dankdag en Oogstdienst. Veelal bent u gewend dat we aansluitend ook een gemeenteavond houden maar dat is deze keer niet het geval. We hebben de gemeenteavond al in het voorjaar gehad en dat willen we voorlopig ook zo houden. Dus welkom voor de Vesper, geen gemeenteavond.
Een rectificatie: er is al aandacht aan besteed maar in de vorige zondagsbrief had ik een foutieve datum vermeld bij de uitvoering van de “Young Messiah” door het Gospelkoor “Samen op Weg”. Het is niet 30 april maar zaterdag 13 april om 20.00 uur. Dus in de week die voorafgaat aan de “Stille Week”. Dit mag u natuurlijk niet missen, een prachtige muzikale voorbereiding. En dan tenslotte de oproep voor een vacature. Het betreft een vacature voor een lid van de kascontrolecommissie. Deze commissie bestaat uit drie leden die steeds om de drie jaar aftredend zijn. Daardoor is een vacature ontstaan. Enige taak is de controle van de wijkkas van NOACH, het is niet heel veel werk maar wel belangrijk. Graag horen we via     
Rob Franken

Van de diaconie
Oogstdienst
 Dit jaar is de Oogstdienst op 11 november.
Na deze dienst is er voor de zieken en ouderen (ouder dan 80 jaar) een attentie beschikbaar. Kortom er is die zondag aandacht voor gemeenteleden die wat extra aandacht kunnen gebruiken.
We willen u als gemeenteleden vragen om na de dienst ook enige attenties mee te nemen en die bij het gemeentelid te bezorgen dat op de adressticker staat. Laat uw hart spreken, ga de ontmoeting aan en noteer dit vast in uw agenda. We rekenen op uw bijdrage.
Sandra van Dorsten, coördinator Oogstdienst
 
Op dinsdagmiddag 13 november organiseert de diaconie weer haar jaarlijkse “seniorenmiddag”.
 
Dorcas Voedselactie:  Doe een boodschapje extra.
Van 4 t/m 11 november a.s. wordt voor de 23ste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. De diakenen van de NOACH hebben ook dit jaar unaniem besloten om aan deze actie mee te doen. 
Wij hopen dat u er vandaag al aan heeft gedacht om uw "boodschapje extra" mee te nemen. Vergeten? De boodschappen worden ook nog komende zondag 11 november ingezameld en tijdens de vesperviering van a.s. woensdag.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om een boodschap extra te doen  en deze mee te nemen naar de kerk, maar wilt u wel een gift geven dat kan ook! Dit jaar zal er voor het eerst een collectebus van Dorcas bij de ingang van de kerkzaal staan en ook nieuw dit jaar is dat u met uw chipknip een donatie kunt geven.
De voedselpakketten zijn bestemd voor de kwetsbare mensen in Oost-Europese gemeenschappen. Het ontvangen van een voedselpakket is voor hen een enorme bemoediging en een aanvulling op hun sobere maaltijden.  Voor meer informatie: www.Dorcasvoedselactie.nl.

Together: Vandaag werken we weer mee aan de Taizéviering ter ondersteuning van de gemeentezang. Wij zorgen voor de meerstemmigheid en zingen zelf het prachtige lied: “Halleluja” van Cohen met een Nederlandse tekst van Henriët Veenstra. Aanstaande woensdag 7 november laten we alweer van ons horen bij de Vesper tijdens Dankdag. Later in deze maand, op 25 november werken we zoals ieder jaar mee aan Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het Kerkelijk jaar. In de tussentijd zijn we druk aan het oefenen met ons Kerstrepertoire. Is zingen ook jouw hobby en zou je wel eens gastkoorlid willen zijn? Dan bieden wij je in de komende Kerstperiode een unieke kans. Je kunt gedurende de maanden november en december als gastkoorlid meedoen bij Together. Iedere woensdag ben je van harte welkom bij onze repetitie, van 18.45 - 20.15 uur in de kerkzaal van NOACH. Je krijgt dan van ons uiteraard een map met Kerstmuziek. Wil je eerst meer informatie, in de hal bij de ingang van de kerk zijn onze flyers te vinden.
Je kunt uiteraard ook mailen of bellen naar de voorzitter, Hans Klumpers, tel.nr. 499686, email:  Tot ziens bij Zanggroep Together.
 
Zendingserfgoedkalender. De zendingserfgoed kalender is weer verkrijgbaar, na de dienst, in de hal bij het biljart. De kosten bedragen evenals vorig jaar € 9,00. Klaas Dalmeijer.
 
Boodschappenmand. De manden en de collectebussen van de Boodschappenmand staan elke week klaar om gevuld te worden. Alle bijdragen zijn meer dan welkom. Voor de maand november willen we graag: shampoo - tandpasta - tandenborstel - doucheschuim - wasmiddel.
 
Agenda:
6 november: moderamen kerkenraad
7 november : Dankdag vesper  19.30 uur 
8 november, 19.30 uur Werkgroep eredienst
9 november 15 uur, pastoraal uur Buurstede, voorganger Harry Mondeel. 
10 november, 9-12 uur oud papier
 
Bereikbaarheid
Kerk: Binnenhof 51-53, 7608 KH ALMELO, Kerkenraadskamer: tel. 871908
Predikant: Ds. Dick van Bart, tel. 473273,
Kerkelijk werker: Mevr. T. (Tieska) Knotter, tel. 861589,
Scriba: Dhr. Sander en mevr. Marjan Smits, Mensinge 13, 7608 AT Almelo, tel. 491345,
Coördinator Kostersteam: Mevr. Susan van Harlingen, tel. 0610319096/492414,
Wijkkas NOACH: NL73 RABO 0301 3434 03 t.n.v. Protestantse Gemeente Almelo (graag het doel vermelden)
E-mailadres voor het inzenden van de kopij:
Website: www.pga-noach.nl. Aanmelden voor de digitale zondagsbrief kan via de NOACH-site, Zondagsbrief.
 
 

Inloggen


Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Actueel:
Vrouwendag    Kerkbalans-uitslag
 
Welkom in de kerk - Jaarthema 2017-2018
meer
 
Wijknieuws
meer
 
Facebook
Hier gaat u naar de facebook pagina van NOACH
 
NOACH kerkdiensten op internet
Nieuw: Live nu met bea-merpresentatie. Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor
op het bovenstaande logo
of klik hier
meer
 
Elke eerste zondag
meer
 
Oud papier / Nieuwe plek
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.