PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 

Zondag 13 januari 2019Voorganger: Ds. Marco Montagne
Schriftlezingen: Jesaja 40: 1-11 en Lucas 3: 15-16 en 21-22

Collecte in de dienst: Diaconie, vakanties bijzondere doelgroepen
Het doel van deze collecte houdt verband met het kerkelijke vakantiehuis Nieuw Hydepark. Het gaat over financiële hulp aan ouderen en gehandicapten die zich opgeven voor een Twente- of Overijssel-week in dit huis en de kosten niet (geheel) kunnen dragen. Wie een dergelijke vakantieweek heeft meegemaakt, kan hier dankzij de inzet van vele vrijwilligers geruime tijd op teren! Vandaag een collecte voor de kostenbestrijding: geef daarom wat u kunt!
De collecte bij de uitgang is voor de instandhouding van NOACH.

Meeleven
Zieken:

Uit het ziekenhuis kwam thuis dhr. Piet Capelle, Menkemaborg 17, 7608GA, evenals mevr. Ali van ‘t Rood-Eshuis, Vissedijk 40a, 7602CR en mevr. Gerry Jansen, Weidehuislaan 4, 7602BP.
Dhr. Thom Bijenhof, J.J. van Deinselaan 7, 7602VM, keerde naar huis terug vanuit het Meulenbelt.
Kroonjarige:
19 januari mevr. A.G. Koster-Navers, Swanehof 36, 7607GC
Bloemengroet:
De bloemen gaan met een hartelijke groet en onze beste wensen naar dhr. Piet Capelle, Menkemaborg 17 en naar mevr. Ali van 't Rood-Eshuis, Vissedijk 40a. 
Denkt u ook aan de bloemenkaarten met handtekeningen in de gang?

Agenda              
16 januari:  gespreksgroep Menkemaborg 3
17 januari:  19.30 u., werkgroep eredienst

Een goed gesprek met ogen en oren, handen en voeten
Deze week is een begin gemaakt met een gemeente-brede evaluatie van onze nieuwe, bijzondere diensten in het afgelopen jaar. Allemaal volgens plan beschreven en uitgevoerd. Ik roep u op om mee te doen en ons te laten weten hoe u deze lijn ervaart. Positief, negatief of met reserves, laat het ons weten. Elk signaal nemen we mee. En voor ieders herinnering, dan gaat het om:
- de musical “Ester” met die groep jongeren uit Hoorn,
- het toneelspel “ Goed genoeg” van “Je bent een Parel” uit Harderwijk,
- de “Preek van de leek” met onze burgemeester en
- de “top 2000 viering” met Samen op Weg uit Bergentheim, onze eigen Carlijn Smits en Together.
In het moderamen hebben we een begin gemaakt, de kerkenraad volgt later deze maand en ik hoop op veel reacties vanuit de gemeente. Geef ons aan of we op de goede weg zijn of juist niet.
Deze zondag wordt het lied gezongen, “Waar liefde bloeit ….”. Een prachtig lied, bijna een levensopdracht, mooi genoeg om elke week te zingen. We zingen het vanuit onze warme herberg waarin plaats is voor iedereen ongeacht ras, afkomst, geaardheid of wat dan ook. In die Beth hebben we vaste grond onder de voeten, een steun in de rug, een veilig dak boven ons hoofd en een open blik naar buiten en naar de toekomst. Die herberg, die Beth vullen we met elkaar en met God, dat moet meer dan genoeg zijn.
Uw reactie naar leden van de kerkenraad of
Rob FrankenVan de bloemengroep
Als bloemendames zijn we toe aan uitbreiding van ons team.
Via deze weg doen we een oproep aan dames of heren die graag iets met bloemen doen. Wat houdt deze taak in zult u vragen.
Om beurten verzorgen we de zondagse bloemengroet. De symbolische schikkingen maken we samen. Ieder heeft zijn eigen inbreng en we hebben in de loop der jaren veel geleerd van elkaar.
Natuurlijk willen we ieder nieuw lid inwerken en ondersteunen waar nodig. Heeft u interesse of wilt u meer weten neem dan contact op met een van onderstaande dames:
Corrie Dijkstra, tel.: 0546 863449 of Ria van den Brink, tel. 06 36315405
Verder hebben we nog een praktische vraag.
Om zo voordelig mogelijk te kunnen werken vinden we het fijn om de door ons gebruikte potjes terug te krijgen. We zijn bijna door onze voorraad heen. Het gaat echt alleen om de potjes waar u de bloemen in gekregen hebt.

Winterwandeling 2019
Heeft u dat al bij 10 februari 2019 al in uw agenda genoteerd???
Op die zondag zal de activiteitencommissie van wijkgemeente NOACH weer de winterwandeling organiseren.
Na afloop van de dienst drinken wij koffie/thee/limonade met een plak krentenwegge in De Schelf. Rond 12 uur vertrekken we naar het startpunt van de wandeling. Er is een gevarieerde wandeling uitgezet met tussendoor een kleine versnapering.
Natuurlijk zal ook het gebruikelijke stamppottenbuffet na afloop van de wandeling niet ontbreken. Het stamppot buffet is inclusief 2 drankjes. De kosten zijn € 10,00 p.p. waarbij kinderen tot 12 jaar gratis zijn.
De aanmeldingsformulieren liggen vanaf vandaag gereed bij de ingangen van de kerkzaal. Geeft u zich snel op voor deze gezellige activiteit? Wanneer u niet kan of wil wandelen, is er ook de mogelijkheid om alleen op te geven voor het stamppotbuffet.
We hopen evenals vorige jaren weer op een grote opkomst.
Attentie: Vanaf 14.30 uur die middag kunt u alleen via de ingang aan de achterzijde en via de deur bij onze klok naar binnen. De deuren van het Wijkcentrum zijn afgesloten om te voorkomen dat ongenode bezoekers het Wijkcentrum binnengaan.
De Activiteitencommissie.

Gospelkoor Onderweg
Zing je graag, houd je van gospel, zoek je een koor of heb je gewoon zin om eens mee te zingen? En ben je tussen de 14 en 50 jaar? Kom in januari naar onze open koorrepetitie en proef de sfeer. Wij zijn op zoek naar jou!
komende woensdag 16 januari, 19.00 uur in de Pniëlkerk, Rembrandtlaan 352, Almelo

Bereikbaarheid
Kerk: Binnenhof 51-53, 7608 KH ALMELO, Kerkenraadskamer: tel. 871908
Predikant: Ds. Dick van Bart, tel. 473273,
Kerkelijk werker: Mevr. T. (Tieska) Knotter, tel. 861589,
Scriba: Dhr. Sander en mevr. Marjan Smits, Mensinge 13, 7608 AT Almelo,
tel. 491345,
Coördinator Kostersteam: Mevr. Susan van Harlingen, tel. 0610319096/492414,
Wijkkas NOACH: NL73 RABO 0301 3434 03 t.n.v. Protestantse Gemeente Almelo (graag het doel vermelden)
E-mailadres voor het inzenden van de kopij:

Website: www.pga-noach.nl. Aanmelden voor de digitale zondagsbrief kan via de NOACH-site, Zondagsbrief.

 
 

Inloggen


Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Actueel:
Zondag A.S. 
Zondagsbrief 
Beleidsplan
Muziek in NOACH
Meat and Eat met vluchtelingen    Kerkbalans-uitslag
 
Welkom in de kerk - Jaarthema 2017-2018
meer
 
Wijknieuws
meer
 
Facebook
Hier gaat u naar de facebook pagina van NOACH
 
NOACH kerkdiensten op internet
Nieuw: Live nu met bea-merpresentatie. Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor
op het bovenstaande logo
of klik hier meer
 
Elke eerste zondag
meer
 
Oud papier / Nieuwe plek
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.