PKN
 PGA WIJKGEMEENTE NOACH
 
Uitvaartteam Uitvaartteam

Werving leden van het uitvaartteam
Binnen NOACH en De Bleek is vorig jaar besloten om een aantal gemeenteleden te gaan trainen in het begeleiden van uitvaarten. Na een periode van voorbereiden is het nu tijd voor de werving en samenstelling van een uitvaartteam, waarin zowel gemeenteleden vanuit De Bleek als vanuit NOACH vertegenwoordigd zullen zijn. Gemeenteleden die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich aanmelden tot 1 maart.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van NOACH, www.pga-noach.nl.
 
Aanmelding
Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie over de cursus, mail of bel mij voor 1 maart.
In maart worden de belangstellingsgesprekken gepland.
 
Mail: 
Tel:  06 29112090
 
Met een hartelijke groet,
Wil Mensink
Coach, begeleider PGA
 

 
werving leden uitvaartteam werving leden uitvaartteam

Werving voor leden van het uitvaartteam binnen de gemeente.
Binnen De Bleek en NOACH is vorig jaar al besloten om een aantal gemeenteleden te trainen in het leiden van uitvaarten. Na een periode van voorbereiden zijn wij nu zover om mensen te werven die belangstelling hebben om binnen de kerk als lid van het uitvaartteam aan de slag te gaan.
 
Aanleiding
Reden hiervoor is dat het aantal nieuwe leden binnen kerken minder wordt. Een logisch gevolg is, dat dit van invloed is op de aanstelling van predikanten en kerkelijk werkers; dat er dus minder uren beschikbaar zijn of beschikbaar komen.
Ook de demografische opbouw verandert; aan de ene kant sluiten zich minder jonge gezinnen aan en aan de andere kant worden mensen ouder. Dit betekent dat in verhouding het aantal ouderen binnen de kerk toeneemt. Het pastorale team krijgt daardoor ook meer te maken met overlijden en uitvaarten, waardoor andere taakgebieden binnen de kerk in het gedrang komen.
Een derde reden is dat tijdens vacatures, vakantie en studieverlof, de zorg bij overlijden en uitvaarten in elk geval gewaarborgd is.
 
Inzet van gemeenteleden
Als een gemeentelid overlijdt vraagt dat aandacht en toewijding; in luisteren en in gesprekken, in de voorbereiding en in het leiden van een afscheidsdienst en uitvaart. Elke voorbereiding van een uitvaart heeft tijd en ruimte nodig.  Om te kunnen waarborgen dat die tijd en ruimte er is- en blijft in de toekomst, is besloten om talenten van gemeenteleden aan te spreken en een aantal mensen te trainen om zelfstandig uitvaarten te kunnen leiden.
 
De training
De praktische training wordt in Almelo gegeven en is gericht op het zelfstandig kunnen leiden van een uitvaart. Alle aspecten die hiervoor belangrijk zijn worden behandeld. Aan het einde van de training hebben cursisten het hele proces, tot en met het maken van een uitvaartdienst, geoefend en doorlopen.  Bij gebleken geschiktheid wordt een certificaat uitgereikt.
Daarna volgt een periode van ervaring opbouwen en groeien. Leden van het uitvaartteam worden gekoppeld aan predikanten of kerkelijk werkers en gaan mee als er iemand overleden is. Samen voeren zij de gesprekken met familie en of vertegenwoordigers en samen bereiden zij  de dienst voor.
Het uitvaartteam krijgt tijdens en na deze periode begeleiding, coaching en intervisie.
 
Kosten
Er worden geen kosten in rekening gebracht.
 
Aanmelding
Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie over de cursus, mail of bel mij voor 1 maart.
In maart worden de belangstellingsgesprekken gepland.
 
Mail:  
Tel:  0629112090
 
Met een hartelijke groet,
Wil Mensink
Coach, begeleider PGA
 

 
 

Inloggen


Privacywetgeving
Hier leest u onze privacyverklaring
 
Actueel:
Vrouwendag    Kerkbalans-uitslag
 
Welkom in de kerk - Jaarthema 2017-2018
meer
 
Wijknieuws
meer
 
Facebook
Hier gaat u naar de facebook pagina van NOACH
 
NOACH kerkdiensten op internet
Nieuw: Live nu met bea-merpresentatie. Klik daarvoor op moment van uitzending hier    (zondag, 10 uur)  

Wilt u kerkdiensten vanuit onze Protestantse Wijkkerk NOACH in de herhaling beluisteren, klik daarvoor
op het bovenstaande logo
of klik hier
meer
 
Elke eerste zondag
meer
 
Oud papier / Nieuwe plek
meer
 
De Boodschappenmand
meer
 
Opmaak Zondagsbrief
meer
 
De andere PGA-wijken
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.